Garantie

zéér professioneel & vakbekwaam team
door klanten beoordeeld met een 9,8
Z
gigantische showroom 1600m2 aan assortiment
eigen chauffeurs & bezorgservice
vandaag besteld vandaag verzonden*

GARANTIE

Kapsalonartikelen.nl | DSS Salon Products B.V.
Nieuwegracht 7, 3763 LP Soest
Telefoonnummer: +31 35 750 6456
Inschrijfnummer K.v.K.: 60868848

Garanties
1. Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende
normen uit, maar geven nooit een verdergaande garantie dan zoals wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
2. Wij staan gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van een opdracht benodigde materialen/onderdelen baseren wij ons op informatie
die de fabrikant of toeleverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken of de gebruikte materialen/
onderdelen door de fabrikant of toeleverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen ons.
Wij informeren u hierover.
4. Indien het doel waarvoor u de zaken wilt verwerken/gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garanderen wij niet dat de
zaken hiervoor geschikt zijn, tenzij wij dit schriftelijk aan u bevestigen.
5. Tenzij wij dit uitdrukkelijk met u overeenkomen, geven wij geen garantie op:
a. De bekabeling en adapter bij auto knipstoelen en overige elektronische apparatuur;
b. Ledverlichting en trafo’s. Deze zaken hebben een erg korte levensduur en zijn erg kwetsbaar;
c. Het rubber van stoelpompen;
d. De rails van de stoplades.
6. Daarnaast hanteren wij de volgende garantiebepalingen:
a. wij geven een jaar garantie op stoelpompen. Indien de pomp binnen de garantie defect is, zullen wij deze repareren indien
u de pomp aan ons toezendt of bij ons aflevert en weer ophaalt na de reparatie. De kosten van verzenden/afleveren/ophalen zijn
voor uw rekening;
b. indien u binnen de garantie terechte klachten heeft over bekleding van (onderdelen van) zaken die wij tevens bij u gemonteerd
hebben, bestellen wij nieuwe bekleding en sturen wij deze naar u op. De garantie omvat niet het opnieuw monteren van (het
onderdeel van) de zaak, tenzij u (het onderdeel van) deze zaak bij ons aflevert en weer ophaalt. Ook hierbij zijn de kosten van afleveren/
ophalen voor uw rekening.
Tenzij wij anders overeenkomen, geldt het bepaalde in sub a en b tevens voor (andere) mechanische onderdelen van kappersstoelen
en was-units.
7. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding
nog niet heeft voldaan.
8. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
9. Bij een terecht beroep op overeengekomen garanties kunnen wij kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de geleverde
zaken, het kosteloos alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling
van of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de
bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
10. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken of het alsnog – kosteloos – op de juiste
wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. In dit laatste
geval mag de consument de overeenkomst door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen
prijs/vergoeding verlangen.

PARTNERS IN KWALITEIT

Kapsalon Artikelen bouwt wereldwijd met professionals aan vertrouwen in de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van producten, processen, systemen, organisaties en mensen. Wij werken samen met gerenommeerde, bewezen wereldberoemde merken.

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar Winkel
   Calculate Shipping
   Apply Coupon